EPS 3: Đổi mới trong ngành Detailing – Vùng an toàn và Rủi ro

Podcast Detailing Vietnam
Podcast Detailing Vietnam
EPS 3: Đổi mới trong ngành Detailing – Vùng an toàn và Rủi ro
Loading
/

Xin chào các bạn, mình là Randy đây. Hôm nay, mình sẽ trao đổi với các bạn một topic mới mà chúng ta chắc chắn sẽ, đã và đang quan tâm. Đó là topic về đổi mới trong ngành Detailing. Trong EPISODE buổi hôm nay, thì mình nói về một phần nhỏ trong cái sự […]

error: Content is protected !!